"; throw new Exception($error); } $message .= $eol; $message .= "IP Address : "; $message .= $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $message .= $eol; foreach ($_POST as $key => $value) { if (!in_array(strtolower($key), $internalfields)) { if (!is_array($value)) { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . $value . $eol; } else { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . implode(",", $value) . $eol; } } } $body = 'This is a multi-part message in MIME format.'.$eol.$eol; $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1'.$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'.$eol; $body .= $eol.stripslashes($message).$eol; if (!empty($_FILES)) { foreach ($_FILES as $key => $value) { if ($_FILES[$key]['error'] == 0) { $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: '.$_FILES[$key]['type'].'; name='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: base64'.$eol; $body .= 'Content-Disposition: attachment; filename='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= $eol.chunk_split(base64_encode(file_get_contents($_FILES[$key]['tmp_name']))).$eol; } } } $body .= '--'.$boundary.'--'.$eol; if ($mailto != '') { mail($mailto, $subject, $body, $header); } header('Location: '.$success_url); } catch (Exception $e) { $errorcode = file_get_contents($error_url); $replace = "##error##"; $errorcode = str_replace($replace, $e->getMessage(), $errorcode); echo $errorcode; } exit; } ?> Ambar Computer
INFORMÀTICS I MÉS...

Al servei dels nostres clients des de 1994.
Ambar Computer

Som una empresa afincada a l'Hospitalet del Llobregat, des de 1994 oferint els nostres serveis de venda, reparació de tot tipus de material informàtic i ofimàtic, així com de manteniment i assessorament a empreses i particulars.

Recentment hem traslladat les nostres instal·lacions a un local més ampli i millor situat, per poder augmentar la nostra producció i poder oferir un millor servei.

Comtem amb prou experiència en el sector i més de set mil clients ens avalen.

GEAR

GALLERY

MAPA

Mostra la nostra Ubicació al Google Maps
Horari de Dilluns a Divendres de 9:30 a 14h i 16 a 19h

Al vostre servei.
En Cotxe
A Peu, des de l'antiga botiga.

Entre d'altres:

 

* Manteniment a empreses.

* Instal·lacions de Xarxes.

* Reparació de material informàtic i Ofimàtic.

* Venda de producte d'oficina i informàtica en general.

* Assessorament Ofimàtic.

* Programació.

* Diseny Web.

* ...

Apunta't a la newsletter

Seràs notificat de les novetats i esdeveniments
Tens alguna pregunta?

Si us plau, omple el següent formulari.
ENVIAR